Menu

ankieta badania satysfakcji klienta

plan gospodarki niskoemisyjnej

projekt strategii rozwoju miasta - konsultacje

konsultacje społeczne

wybory prezydenckie 2015

wybory do parlamentu europejskiego 2014

wybory samorządowe 2014

budżet obywatelski

ogłoszenia

przetargi

nasze miasto

urząd miasta

rada miasta

młodzieżowa rada miasta

chełmińska rada seniorów

jak załatwić sprawę w urzędzie

elektroniczna skrzynka podawcza

sprawdź stan swojej sprawy w urzędzie

informacje o środowisku

gospodarka odpadami

ochrona zwierząt

finanse miasta

przeprowadzone kontrole

jednostki podległe

rejestr żłobków i klubów dziecięcych

informacje nieudostępnione

Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-10/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 17 września 2012  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” komisja przetargowa wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy MEVA-POL Sp. z o.o. ul. Karłowicza 63, 80-275 Gdańsk  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 10/2012          Chełmno, dnia 20.09.2012 r.
 
 
  
ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” komisja przetargowa wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy
MEVA-POL Sp. z o.o. ul. Karłowicza 63, 80-275 Gdańsk
 
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 199260,00 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100,00
 
UZASADNIENIE 
 
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) a).

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 10/2012 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:  
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-               dostawę, montaż w istniejącym ciągu technologicznym i uruchomienie zintegrowanego, kompletnego urządzenia do separacji, płukania i odwadniania piasku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45252200-0   Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 grudzień 2012 r..
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  3000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    17. 09. 2012 r. godz. 9:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    17. 09. 2012 r. godz. 9:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2012 pod numerem  335718 – 2012
 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (320kB) pdf
Załącznik nr 1 (275kB) pdf
Załącznik nr 2 (140kB) pdf
Załącznik nr 3 (168kB) pdf
Załącznik nr 4 (647kB) pdf
 

Opublikował: Cacałowski (7 września 2012, 08:57:04)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (20 września 2012, 11:24:03)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 920

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij