Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat - działki nr 377/4 część o pow. 351 m2 i działki nr 436 o pow. 219 m2, położonych w Chełmnie przy ul. Biskupiej 23 a i przy murze

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 22 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Ewa Gabral za czynsz roczny 110 zł 
             Chełmno dnia 20.05.2010 r
                                              O G Ł O S Z E N I E
                                          Burmistrz Miasta Chełmna
                                                          ogłasza
w  oparciu o art. 13 ust.1, art. 38,  art. 40 ust. 1 pkt  1   ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004 r., Nr 261, poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm.
                            I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat, stanowiących  własność  Gminy  Miasta  Chełmna, oznaczonych  w  ewidencji  gruntów jako : działka nr  377/4 część       o pow. 351 m2 /B/, zapisana w KW TO1C/00014124/0, położona w Chełmnie przy ul. Biskupiej 23a i działka nr 436 o pow. 219 m2 /dr/, zapisana w KW TO1C/00014339/0, położona przy murze,  z przeznaczeniem na uprawy rolne. W/w nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania   przestrzennego zapisane są jako tereny zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej…, tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, tereny o funkcji usługowej….        z obiektami i urządzeniami  towarzyszącymi        / jednostki strukturalne   B 9 ZP, B 10 MN, B 8 UT, B 9 ZP i B12 UO/.
         Cena wywoławcza za dzierżawę  w/w  nieruchomości rocznie wynosi  62  zł.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2010 roku o godz. 9.00 w  sali  nr  204  Urzędu Miasta    w Chełmnie ul. Dworcowa 1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium        w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 3,10 zł  w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 do dnia 16 lipca 2010 roku włącznie i okazanie dowodu wpłaty w Referacie Mienia Komunalnego  /pokój 111/. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
        Przetarg  przeprowadzony  będzie  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r., Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  01.04. 2010 r .       
         Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do   zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
         Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego  /pokój 111/ Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, tel. /56/677-17-58 , /56/ 677-17-48. 
          
                                        Burmistrz Miasta Chełmna:  Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (20 maja 2010, 13:31:52)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (18 sierpnia 2010, 11:57:53)
Zmieniono: wpisano wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij