Strona główna   >  Aktualności

wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży

14.06.2018


Chełmno, dnia  14.06.2018  roku   
 
                                                BURMISTRZ     MIASTA    CHEŁMNA
 
                   Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 , art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku       o  gospodarce  nieruchomościami  / Dz.U. 2018.121 z  późn.zm. /  i Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Miasta Chełmna  z dnia 14 czerwca 2018 roku podaje do publicznej wiadomości :
                                                         W Y K A Z 
 
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 209/32 o pow. 4656 m2, zapisanej w KW TO1C/00024655/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Chełmno, położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 45,  przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny obiektów produkcyjnych, składy, magazyny, usługi i zieleń izolacyjna /jednostka strukturalna  6E 1PU, 6E 1Zi/.
                Cena wywoławcza wynosi  300. 000 zł  / w tym 23 % VAT/
                   Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług /Dz.U. 2017.1221 z póź.zm./ w/w sprzedaż opodatkowana jest 23%  podatku VAT. 
                   Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r     o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2018.121z późn.zm. / nabywają nieruchomość na zasadach określonych w w/w ustawie, jeżeli złożą  wniosek  w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu .  
Termin zagospodarowania w/w nieruchomości wynosi  4 lata, w tym czasie nowonabywca zobowiązuje się do zabudowy w/w nieruchomości, za który uważa się zakończenie zabudowy  tj. wybudowanie budynku/ budynków/ w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania nowonabywca zobowiąże się wypłacić Gminie Miasta Chełmna tytułem kary umownej kwotę 100.000 zł / stotysięcyzł/, ustanawiając na nabywanym prawie użytkowania wieczystego hipotekę w w/w wysokości.
Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela działki , płatnych w terminie do dnia  31 marca każdego roku z góry za dany rok.
     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 w/w ustawy  wynosi 3 %  tj. 5.244,98 zł brutto
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  podlega aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata , jeżeli wartość tej  nieruchomości ulegnie zmianie zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy.
 
                                               Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
 

Wytworzył: Burmistrz (14 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (14 czerwca 2018, 12:27:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij